30 listopada 2022

Program XII Festynu Komandosa

Piątek 27.08.2021

od 16:00 – Czynne: biuro Festynu, dioramy Grup Rekonstrukcji Historycznej, punkty  

                  promocyjne jednostek wojskowych ( park ), jarmark militarny, krwiobus.

17:00 – Zawody w rzucie nożem i toporkiem o puchar ś.p. mjr Jerzego Roczniaka ( park ).

17:00 – Apel Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 bsz ( Reymonta 8 ).

19:00 – Zebranie członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 bsz ( „Żeglarska” ).

20:00 – Film dokumentalny „4101 Dziwnów” ( telebim ).

Sobota 28.08.2021

od  9:00 –  Czynne: biuro Festynu, dioramy Grup Rekonstrukcji Historycznej, punkty 

                 promocyjne jednostek wojskowych, jarmark militarny, krwiobus.

  9:00 – Apel. Odsłonięcie replik medali spadochroniarzy wojskowych.                                                                   

             Powitanie maszerujących ze Szczecina byłych żołnierzy 56 ks ( Reymonta 8 ).

10:00 – Koncert zespołu „ Pipes&Drums” ( amfiteatr w parku ).

10:00 – Odwiedziny w koszarach JW4101 ( tylko byli żołnierze 1 bsz ).

11:00 –  Inscenizacja „Walki o górę  Św. Anny” GRH Nałęcz ( park ).

11:00 –  Zawody strzeleckie ( strzelnica garnizonowa ).

11:30 – Msza św. w Kościele Garnizonowym.

12:00 – Pokaz działań patrolu rozminowania ( park ).

13:00 –  Koncert dudziarzy ( amfiteatr ).

13:30 – Zabawy ze spadochronem GRH Południe ( plaża ).

18:00 –  Skoki spadochronowe na wodę – ( pokaz ) – ( rzeka Dziwna k. CPN ).

19:00 –  Koncert dudziarzy ( amfiteatr ).

19:00 – Spotkanie b. żołnierzy 1 bsz  – wiosna, jesień 71 ( namiot koło kuchni ).

21:00 –  Apel zmarłych ( cmentarz komunalny ).

Niedziela 29.08.2021

od  9:00 – Czynne wszystkie elementy Festynu ( park, Aleja Gwiazd ).

10:00 – Pożegnalny koncert dudziarzy ( amfiteatr ).

10:00 – Zabawy ze spadochronem ( plaża ).

11:00 – Inscenizacja „Śląscy bojownicy” ( park ).

14:00 – Apel kończący XII Festyn Komandosa.

                                                                                                 Dyrektor Festynu

UWAGI:

  1. Przestrzegamy obowiązującego reżimu sanitarnego.
  2. Program, ze względu na warunki atmosferyczne, może ulec zmianie.
  3. W trakcie Festynu odbędzie się akcja honorowego dawstwa krwi, zorganizowana przez Klub HDK przy JW NIL.
  4. W zawodach strzeleckich biorą udział byli żołnierze 1 bsz, 56ks, 62 ks.
  5. Jarmark Militarny ( teren za hala sportową ).