Rozliczenie VI Festynu Komandosa

Rozliczenie VI Festynu Komandosa
Wydatki
1. Materiały promocyjne ( banery ,programy ,itp. ) 12 000,00 zł.
2. Pamiątki ( statuetki ,noże ,kalendarze ,itp. ) 7 000,00 zł.
3. Przejazd rekonstruktorów ( zwrot kosztów ) 10 000,00 zł.
4. Zakwaterowanie gości ( kwatery prywatne ) 3 000,00 zł.
5. Zakwaterowanie rekonstruktorów ( 150 *30*3 ) 13 500,00 zł.
6. Wyżywienie gości i rekonstruktorów ( 150*30*2 ) 9 000,00 zł.
7. Drobne zakupy 1 000,00 zł.
8. Organizacja debaty 2 000,00 zł.
9. Koncerty 12 000,00 zł.
10. Podziękowania ,drobne upominki 1 000,00 zł.
11. Muzeum Oręża Polskiego ( opłata za wystawę ) 1 000,00 zł.
Razem 71 500,00 zł.

Uwaga : W tym roku Dudziarze koncertowali charytatywnie.

Budżet
1. Zadania zlecone przez Urząd Miasta Gminy Dziwnów 28 000,00 zł.
2. Zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej 21 000,00 zł.
3. Dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski 3 000,00 zł.
4. Przychód Jarmark 2 200,00 zł.

Razem 54 200,00 zł.

Różnica 17 300,00 zł. – pokryło Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
Dyrektor Festynu

ppłk Witold Brzozowski

Dodaj komentarz

Dziwnów 23-25 sierpnia 2019r